Typ: spacer

Czas trwania: 2.5h

Miejsce spotkania: pod katedrą św. Floriana

Spacer przygotowany wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej
Opis:

Ponad dachami starej Pragi wyrastały szczyty świątyń wielu wyznań, do dzisiaj dominują ją wieże kościoła św. Floriana i kopuły cerkwi św. Marii Magdaleny, brakuje już niestety charakterystycznej sylwetki okrągłej synagogi. Na Pradze jak nigdzie indziej w Warszawie zachowały się nie tylko pojedyncze domy, ale całe przedwojenne ulice. Polacy, Żydzi, Rosjanie, Niemcy i przedstawiciele innych nacji żyli tutaj obok siebie, co wciąż można wyczytać z zachowanych przedwojennych napisów i symboli. Wielonarodowość pozostaje już tylko wspomnieniem, ale spośród wszystkich dzielnic Warszawy dawny klimat i folklor pozostał najbardziej żywy właśnie na Pradze. Tutaj jak przed laty można zjeść słynne pyzy i flaki, pohandlować na bazarze Różyckiego, czy usłyszeć warszawską gwarę, dlatego chodźcie z nami „na Pragie”.

 

Zobacz nasze pozostałe wycieczki i spacery.