Typ: spacer

Czas trwania: 2h

Miejsce spotkania: ul. Karowa 20 (przed budynkiem Domu Spotkań z Historią)

Trasa opracowana wspólnie z Domem Spotkań z Historią. Podczas spaceru wykorzystujemy fragmenty wypowiedzi Warszawiaków z portalu Warszawa Zapamiętana.

Opis:

We wspomnieniach Warszawiaków Powiśle to dzielnica silnie kontrastująca z zamożnym śródmieściem, przez wiele lat zapomniana przez władze miejskie. Ulice były zaniedbane i brudne, a kanalizację doprowadzono tutaj najpóźniej spośród lewobrzeżnych dzielnic Warszawy, jeszcze przed II wojną światową większość mieszkań nie była do niej podłączona. Niski standard mieszkań i infrastruktury sprawiały, że w XIX wieku osiedlała się tutaj przeważnie miejska biedota, dorożkarze oraz ci, dla których rzeka stanowiła źródło utrzymania jak piaskarze, czy rybacy. Jednocześnie mieszkańców łączyły bliskie relacje sąsiedzkie, życie toczyło się na podwórkach, ulicach i przede wszystkim nad Wisłą. Dzieci uwielbiały zabawy nad rzeką, zarówno młodsi jak i starsi emocjonowali się również zawodami żeglarskimi oraz słynnymi w całym mieście wyścigami kolarskimi na Dynasach. W trakcie spaceru zobaczymy najważniejsze miejsca dla przedwojennego Powiśla. Dowiemy się co robili Warszawiacy nad Wisłą i dlaczego Powiślacy z dystansem odnosili się do ludzi z „góry”.

 

Zobacz nasze pozostałe wycieczki i spacery.