Typ: spacer

Czas trwania: 2.5h

Miejsce spotkania: przed kinem „Wisła” na Placu Wilsona

Trasa opracowana wspólnie z Domem Spotkań z Historią. Podczas spaceru wykorzystujemy fragmenty wypowiedzi Warszawiaków z portalu Warszawa Zapamiętana.

Opis:

Wspólna kotłownia, pralnia, lecznica, przychodnia dla dzieci i dorosłych, teatr, kino, szkoła, sklep spółdzielczy, a nawet ogródki warzywne. To wszystko już przed wojną miał do dyspozycji członek Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, podczas gdy wiele lokali w mieście pozbawione było podstawowych wygód. Ideą założycieli spółdzielni było zapewnienie taniego i zdrowego mieszkania dla robotników oraz stworzenie członkom spółdzielni warunków do zawiązania zgranej i aktywnej wspólnoty sąsiedzkiej. Nie wszystkie założenia udało się zrealizować, a ze względu na wysokość opłat osiedla robotnicze stopniowo zmieniały się w bardziej „inteligenckie”. Nie zmienia to faktu, że stopień zaangażowania mieszkańców w tworzenie wspólnej przestrzeni był zupełnie wyjątkowy w sakli całego kraju i WSM stał się wzorem dla wszystkich spółdzielni mieszkaniowych w Polsce. Spółdzielnia funkcjonuje do dzisiaj i chociaż jej mieszkańcy nie mają już tak wielkiego wpływu na jej kształt jak przed wojną to wciąż po prostu żyje się tu dobrze. Zobaczymy wspólnie świetnie zaprojektowane, skąpane w zieleni przedwojenne bloki i zastanowimy się co stanowi o jakości przestrzeni, w której mieszkamy i żyjemy.

 

Zobacz nasze pozostałe wycieczki i spacery.